MEDICAL CENTRE MED OF ŁÓDŹ

MEDICAL CENTRE MED OF ŁÓDŹ

Medical Center Zobacz ofertę, centrum medyczne

Spółka Medical Centre Med of Łódź została wpisana do Rejestru Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 12.04.1991r.te Swoją działalność uruchomiła w pięciokondygnacyjnym budynku w centrum miasta przy ulicy Próchnika 43.

Podstawową działalnością spółki jest prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu ogólnym dla pacjentów przewlekle chorych w zakresie leczenia, pielęgnacji, opieki, rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego i prowadzenia terapii zajęciowej .

Placówka dysponuje 70-cioma specjalistycznymi łóżkami, nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym, które od 2000 roku zostały ujęte w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od 2004 roku spółka jakość świadczonych usług medycznych monitoruje wprowadzając System Zarządzania Jakości ISO 9001:2000.

Naczelną dewizą jaka przyświeca całemu personelowi jak i osobom kierującym zakładem jest dobro pacjenta przebywającego w naszej placówce. To dla dobra pacjenta i ku zadowoleniu jego rodziny podejmowane są wszelkie działania usprawniające funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego..

dokłada starań aby pobyt w placówce był spożytkowany efektywnie i z korzyścią dla pacjenta. Chcemy aby znak naszego zakładu był kojarzony z najwyższą jakością usług opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych, a pacjenci i ich rodziny zawsze znajdowały oparcie w działaniach zakładu.

Zasadą, której podporządkowano Politykę Jakości zakładu jest spełnienie oczekiwań, potrzeb naszych pacjentów i ich rodzin, poprzez zapewnienie rodzinnej i przyjaznej atmosfery, dobór personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz sprawne zarządzanie infrastrukturą zakładu.

www.penisa.pl www.leczenie-grzybicy.pl www.candida-albicans.org